TAX361

Kalendarium

Najważniejsze terminy, o jakich musi pamiętać podatnik.
Dzień miesiąca
Pamiętaj!
1-10
Termin dostarczenia dokumentów do biura rachunkowego

Do 10-go prosimy naszych klientów o dostarczenie dokumentów za poprzedni miesiąc. Dokumenty dostarczone po tym terminie rozliczymy zgodnie z zawartą umową, lecz nie odpowiadamy za zachowanie terminów rozliczeń z urzędami.

20
ZUS dla Przedsiębiorców płacących składki tylko za siebie

Termin złożenia deklaracji ZUS DRA oraz składki na ubezpieczenia społeczne , zdrowotne i fundusz pracy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezatrudniających pracowników.

15
ZUS dla Przedsiębiorców zatrudniających pracowników

Do 15 dnia miesiąca osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak również inne podmioty zatrudniające pracowników, muszą zapłacić składki ZUS z tego tytułu.

Podatek od nieruchomości

Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

20
PIT, CIT - podatki dochodowe

Termin wpłaty miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy CIT-2 dla firm oraz PIT-5 dla osób fizycznych rozliczających się na zasadach ogólnych.

PPE - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Termin zapłaty zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych.

PIT4R podatek dochodowy od pracowników

Zapłata podatku dochodowego od wynagrodzeń przez firmy zatrudniające pracowników.

25
Podatek VAT

Termin złożenia deklaracji miesięcznych oraz zapłaty podatku VAT.